Satış Sözleşmesi

SatışSözleşmesi

Tümkullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesiniokuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış Sözleşmesi
Evaskim.com ile Müşteri arasındaki
Opencart türkçe Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.
Madde - 1
Iş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgiliolarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; MesafeliSözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
 evaskim.com -( Ekruteks Tekstil Turz. Otel. İnş. Tic.Ltd.Şti.) Karasoku Mah. 28007 Sokak no:10/A-01 tel: 0533 253 78 95 Seyhan / Adana
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: Ekruteks Tekstil Turz. Otel. İnş. Tic.Ltd.Şti. firmasınıne-ticaret mağazası evaskim.com ‘a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar.(Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedelive Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmedendeğişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 - ALICI, Madde 4te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgisahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her birürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içindeaçıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslimedilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslimedilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesindendolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 " SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ilebirlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronikortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekliile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundankaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasınedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesihalinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kurumateslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böylebir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünüsüresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Butakdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsaemsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcınınsiparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartıfişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusundailgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik postaaracılığı ile Alıcı’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadankaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 - ALICI ve/veya ALICI nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veyakurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda,garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması içinilgili ürün veya ürünler SATICI ’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğuürünü ilgili servisine götürmek zorundadır.
5.9- Is bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildiktensonra) geçerlilik kazanır.
Madde - 6
CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir.Cayma hakkinin kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ‘ya faks veya smpt üzerinden veya
opencart paketleri üzerinden elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleriçerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Buhakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI‘ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslınıniadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürünbedelinin Alıcı’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili bankanezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardandolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesidurumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ayrıca,niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler , kişiyeözel ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya sonkullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılımve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, Bilgisayar ve kırtasiye sarfmalzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve Hür türlü kozmetik ürünlerinde caymahakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürününkullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Madde - 7
YETKİLİ MAHKEME:
Is bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilendeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcının yerleşimyerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamdaonaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmişsayılır
Kullanılmakta olan web sitesinde tüm Opencart Modülleri ve tüm Opencart alt yapı opencartopencart.com ile opencartglobal.com ajansları ortaklığı tarafından yapılmıştır. Bütün opencart e ticaret altyapıları ve ihtiyaçları hakkında bize ulaşabilirsiniz.

Copyright © 2016 | Tüm Hakları Saklıdır.
Altyapı : Opencart E Ticaret